z łaciny oznacza budowlę i strukturę. Budowla to konkret, spójność, a także dzieło.
Aedificium jest dla nas platformą do tworzenia. Dzięki wydawnictwu nadajemy
namacalny kształt naszej muzyce – wydajemy płyty, utrwalamy dźwięki.
Sami o wszystkim decydujemy.